top of page
IMG_3233.jpg

Tham gia

Khám phá cách bạn có thể chung tay hỗ trợ sách nguồn gốc. 

Tác giả: Shannon Randolph, Laura Zhang, Lena Tran, Kimberley Ha, và Mai Nguyen

tháng Tư 2019

Áp dụng các sáng kiến phù hợp với văn hóa địa phương để giảm nhu cầu sử dụng mật gấu ở miền bắc Việt Nam

Tác giả: Shannon Randolph, Alicia Ngo, Mai Nguyen 

tháng Một 2020

Tiếp nối nghiên cứu trước, công trình này đi sâu thêm về các bài thuốc dân gian trong bản dự thảo của cuốn sách được thực hiện theo phương pháp lấy con người làm trung tâm. 

Bản đồ câu chuyện ArcGis

Tác giả: Allison Joseph, Nikki Quesada 

tháng Một 2020

Với các công cụ kể chuyện bằng hình ảnh của ArcGIs, bản đồ câu chuyện này sẽ giúp mọi người có cái nhìn chi tiết hơn về quá trình thực hiện nghiên cứu.

Events

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là tìm hiểu mối liên hệ giữa quan niệm của cá nhân, cách áp dụng thực tế, và mục đích chăm sóc sức khỏe, và biện pháp phù hợp nhất về văn hóa nhằm thay đổi quan niệm của các nhóm sử dụng mật gấu chính.

Quan niệm về sức khỏe và các chiến lược phù hợp về văn hóa nhằm giảm nhu cầu sử dụng mật gấu ở miền bắc Việt Nam
bottom of page