top of page
IMG_3543.jpg

NHÓM
NGHIÊN CỨU

Xin được giới thiệu các thành viên và tổ chức đã tham gia hiện thực hóa công trình nghiên cứu này.

The Hive

Phụ trách dự án: TS Shannon Randolph,  Giám đốc Tương tác Cộng đồng và Quốc tế của Hive

Animals Asia
Tổ chức Động vật Châu Á

Phụ trách dự án: TS Tuấn Bendixsen, Trưởng Đại diện Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam

Phan Thùy Trinh, Trưởng phòng Quan hệ công chúng của Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam

Hè 2018

Trợ lý nghiên cứu từ Hive: Kimberly Ha, Lena-Phuong Tran và Laura Zhang

 

Trợ lý nghiên cứu Việt Nam: Hồng Anh and Phương Anh

Hè 2019

Trợ lý nghiên cứu từ Hive: Alicia Ngo và Mai Nguyen

Trợ lý nghiên cứu Việt Nam: Tran Thu Huong, Dao Huyen Trang, Cao Thị Minh Anh, Chu Tuấn Anh, Nguyễn Hai Anh, Nguyễn Thuý Quỳnh 

Weekend Market
Hè 2020

Trợ lý nghiên cứu từ Hive: Sabrina Lieu, Olivia Hewitt, Samantha Quach và Allison Joseph

Trợ lý nghiên cứu Việt Nam: Hương Nguyễn 

Thu 2020

Trợ lý nghiên cứu từ Hive: Allison Joseph và Nikki de Quesada

Xuân 2021

Trợ lý nghiên cứu từ Hive: Allison Joseph, Nikki de Quesada và Alicia Ngo

Xuân 2022

Trợ lý nghiên cứu từ Hive: Ajitha Anand, Haley Kirtland, Irene Zhen và Katja Reich

bottom of page