top of page
women_edited.jpg

nguồn gốc 

(root)
Mục đích của "Nguồn gốc" (root) là cải thiện khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho mọi người và tạo điều kiện kết nối, chia sẻ các giá trị văn hóa của phụ nữ Việt Nam.
Chúng tôi cũng hy vọng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng cách cung cấp cho phụ nữ các lựa chọn thuốc thảo dược tự nhiên thay cho việc sử dụng các sản phẩm động vật.

cover photo feet.png

Phổ biến kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe truyền thống của phụ nữ Việt Nam đến với cộng đồng

health day.png

Đưa kiến thức dân gian thảo dược Việt Nam đến với thế giới

Capture3.PNG

Chia sẻ các bài thuốc thảo dược có tác dụng thay thế các sản phẩm từ động vật

Thông qua công cụ kể chuyện bằng hình ảnh của ArcGIS, bản đồ câu chuyện này sẽ cho mọi người hiểu hơn về quá trình nghiên cứu và hành trình của chúng tôi.

Cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm nhằm thay đổi hành vi của Shannon là điều cần làm khi mà cộng đồng đang thiếu tin tưởng ý kiến của người ngoài.

Khi hiểu mọi người muốn gì và coi trọng điều gì nhất thì mới có thể tiếp cận cộng đồng hiệu quả hơn.

Tiến sỹ Tuấn Bendixsen

Trưởng Đại diện tại Việt Nam

Tổ chức Động vật Châu Á

bottom of page